Lokomotywa

Kompleksowa edukacja i terapia dzieci z niepełnosprawnościami.

O nas

Naszą specjalnością jest kompleksowa edukacja i terapia dzieci z niepełnosprawnościami. Ośrodek powstał z inicjatywy dwóch współpracujących od dawna terapeutek – Kornelii i Agnieszki. Powołałyśmy do życia Lokomotywę, ponieważ odczuwałyśmy wielką potrzebę oferowania dzieciom wsparcia, nad którego przebiegiem mamy pełną kontrolę. Przez wiele lat uczestniczyłyśmy w organizacji procesu edukacyjno- terapeutycznego w wielu placówkach i zawsze nam czegoś brakowało – nieustannie myślałyśmy co byśmy przeorganizowały, zmieniły, dodały. W 2021 roku przyszedł długo wyczekiwany moment otwarcia placówki. Obecnie działa w nim m.in. Niepubliczny Punkt Przedszkolny, placówka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz punkt konsultacyjny dla Rodziców. Do naszej dyspozycji są cztery, bogato wyposażone w materiały do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami sale edukacyjno- terapeutyczne.

„Trzeba w każdym dziecku umieć dostrzec jego punkt Achillesowy, bolący, słaby punkt, który trzeba leczyć i jednocześnie trzeba dostrzec jego punkt Archimedesowy- ten punkt oparcia, dzięki któremu można wydobyć z dziecka nieznane, a wielkie siły”
Maria Grzegorzewska

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

Nasz punkt przedszkolny posiada obecnie 4 kameralne grupy, każda pod opieką nauczyciela prowadzącego oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie. Oprócz zajęć, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, dzieci odbywają także szereg terapii: logopedyczną, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej oraz zajęcia w diadach: TUS, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Dzieci uczestniczą także w terapiach dodatkowych, grupowych jak np. kynoterapia, logosensoryka czy muzykoterapia. Podczas zajęć wykorzystywane są również metody: Knilla oraz Porannego Kręgu. Dla dzieci z wybiórczością pokarmową, ale też dla tych, które potrzebują rozszerzania diety prowadzimy trening żywienia. W programie dnia są też spacery do pobliskiego parku, lub gry i zabawy na świeżym powietrzu na pobliskim orliku.

Placówka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Nasza placówka prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci, u których wykryto niepełnosprawność. Zajęcia odbywają się popołudniami. Terapie dobierane są do indywidualnych potrzeb dzieci, w oparciu o opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, ale przede wszystkim w oparciu o nasze własne obserwacje, diagnozy i programy, które opracowujemy na początku współpracy z rodzinami oraz podczas budowania relacji terapeutycznych z dziećmi. Jeśli wspólnie z rodzicem zauważymy taką potrzebę ilość terapii danego rodzaju może ulec zmianie w następnym miesiącu. W ramach zajęć WWRD prowadzimy terapie: logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, terapię integracji sensorycznej, fizjoterapię, diady terapeutyczne oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla maluszków, które znalazły się na początku drogi terapeutycznej.

Punkt Konsultacyjny dla Rodziców

W ramach naszej działalności prowadzimy także konsultacje dla Rodziców. Na konsultację może umówić się każdy rodzic, w dowolnym momencie ścieżki życiowej dziecka. Porozmawiamy o tym co niepokoi rodzica, przeprowadzimy obserwację dziecka, próby diagnostyczne, wyrazimy swoją opinię. Następnie, jeśli jest to konieczne, doradzimy jak postąpić na początku drogi terapeutycznej, gdzie udać się po pomoc, jakie dokumenty przygotować oraz jak postępować z dzieckiem. Rodzicom dzieci starszych podpowiemy jaką placówkę wybrać dla dziecka, jak również jakie dodatkowe zajęcia warto zorganizować. Zaproponujemy odpowiednie działania terapeutyczne oraz ustalimy jak w Lokomotywie moglibyśmy pomóc dziecku w pokonaniu trudności z którymi się zmaga. W ramach konsultacji zapraszamy Rodziców z dzieckiem na spotkania z psychologiem, pedagogiem specjalnych, terapeutą integracji sensorycznej, surdo i tyflopedagogiem, a w razie potrzeby również z logopedą i fizjoterapeutą.

Prowadzimy także terapie indywidualne! 

Aby umówić się na terapię indywidualną, zajęcia WWRD lub konsultację dla rodziców prosimy o wiadomość na adres e-mail: kontakt@lokomotywaedukacja.pl

Poznaj Lokomotywę!

Naciśnij przycisk „play” by obejrzeć krótki film przedstawiający ofertę Specjalistycznej Edukacji Dziecięcej Lokomotywa. Zobacz, jak wyglądają zajęcia, terapie oraz aktywności dodatkowe w których biorą udział nasi podopieczni.

Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

Nasza praca jest naszą pasją. Uczymy dzieci, ale też uczymy się od nich – jak codziennie dostrzegać małe radości, cieszyć się z małych sukcesów, walczyć o swoje, mieć swoje zdanie, walczyć z przeciwnościami, nie bać się łez i dążyć do bycia codziennie lepszym.

Miejsce stworzone przez specjalistów

Nasza placówka została stworzona przez czynnych terapeutów i nauczycieli z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, rodzicami oraz całymi rodzinami.

Wieloletnie doświadczenie 

Wszystko, co wprowadzamy do naszej placówki jest oparte o wieloletnie kształcenie, doświadczenie, otwartość na nowe techniki i formy pracy z dziećmi oraz współpracę z licznymi instytucjami i fantastycznymi terapeutami.

Podchodzimy do terapii holistycznie – wspieramy całe rodziny

Podejmujemy pracę nie tylko z dzieckiem, ale też z całym jego otoczeniem. Po poradę lub wsparcie w każdej chwili może przyjść rodzic, babcia, dziadek, rodzeństwo, sąsiedzi oraz każdy kto ma wpływ na rozwój dziecka i potrzebuje wskazówek jak postępować. Wiemy jak wesprzeć rodzinę i jak pomóc zorganizować przestrzeń i czas w domu, pomagamy w dostosowaniu pomieszczeń i sposobów postępowania z dziećmi. Nigdy nie zostawiamy rodziców samych.

Zapewniamy indywidualne podejście

W edukacji i terapii podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka. Umożliwiają nam to małe grupy przedszkolne oraz szeroka kadra pedagogiczna, a także bogato wyposażone sale terapeutyczne. W terapii indywidualnej daje nam to dużą swobodę dobierania takich zajęć, które są w danym momencie najbardziej potrzebne dziecku. Inspiracje do pracy czerpiemy z wielu nurtów psychologii i pedagogiki, jednak pracujemy wyłącznie własnymi metodami, na odpowiednio dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka materiałach.

Wykaflifikowani specjaliści

Zapewniamy pełnoetatową obecność pedagogów specjalnych, terapeutów dzieci z autyzmem, terapeutów ręki, trenerów TUS, psychologa, terapeutów integracji sensorycznej, logopedy, fizjoterapeuty i innych specjalistów.

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
Robert Fulghum

Kontakt

Ul. Mickiewicza 117, Toruń

tel. 796 747 939

kontakt@lokomotywaeduakcja.pl